actieve, participatie, adl, adl zorg, afstand tot de arbeidsmarkt, algemene ontwikkeling, arbeidsbeperking, arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsparticipatie, arbeidstoeleiding, betekenis participatie, client volg systeem, cv screening, doelgroepregister, eigen regie, elan training, elan training, jobcoach, elan training, invra, invra arbeid, leerwerkcentrum, leerlijnen, less, maatschappelijke participatie, maatschappelijke participatie definitie, match, ontschotting, ontschotting in de zorg, ontwikkeling participatie, participatie definitie, participatie in bedrijf, participatie in de zorg, participatie ladder, ,participatie maatschappij, participatie samenleving, participatie wet, platform 12, regie voeren, screeining en trajectadvies, sociale ontwikkeling, sociale participatie, uitstroom, uitstroom personeel, wat is participatie, werkequipe, zelfredzaamheidsmatrix, B-ALL, b-all jij ik wij ontwikkelen en werken, jijikwij ontwikkelen en werken, LESS, Lifetime exploration Support System, LAT-Methodiek, martijn wijnhoud, anneke van keulen, jeroen andriesse, petra verhaaf schlaman, b-all, b-all bv, b-all b.v., B-ALL B.V., B-ALL BV, b all bv, b all b.v., b all, B ALL, B ALL BV, B ALL B.V. Loonwaarde Advies
Mensen met een uitkering kunnen en willen vaak werken. Door fysieke, mentale of sociale beperkingen is het echter niet altijd mogelijk de arbeidsprestatie te leveren die het wettelijk minimumloon rechtvaardigt. Om hen toch bij een werkgever aan de slag te helpen is het voor gemeenten en UWV mogelijk werkgevers te compenseren via een loonkostensubsidie of loondispensatie. Loondispensatie is mogelijk voor Wajongers en Loonkostensubsidie kan ingezet worden mensen die vallen onder de Participatiewet.
Gevalideerde methode en gecertificeerde experts
De LAT is door Blik op Werk gevalideerd en opgenomen in de Loonwaardegids 2015 (zie www.blikopwerk.nl). Daarmee kan de LAT in elke arbeidsmarktregio worden ingezet voor iedereen die is opgenomen in het doelgroepregister. De loonwaarde adviseurs van B-ALL zijn gecertificeerd voor de toepassing van de LAT en geven onafhankelijk advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.
Om de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt in betaald werk te plaatsen, wordt het bepalen van loonwaarde steeds belangrijker. De methodiek van de Loonwaarde Advies Tool (LAT) is makkelijk toepasbaar, geeft snel en relatief goedkoop inzicht in de loonwaarde van een (potentiƫle) werknemer en belicht bovendien zijn of haar competenties en ontwikkelmogelijkheden.
Uit ervaringen van gebruikers van de LAT blijkt dat UWV de rapportage en manier van benadering waardeert, dat het eenvoudig is in gebruik en dat er commitment is bij werkgever en werknemer.

De voordelen op een rijtje
De LAT is gevalideerd door Blik op Werk en kan dus in arbeidsmarktregio's worden ingezet
De LAT is online en flexibel in te zetten op elke werkplek, waar dan ook
Naast de loonwaarde krijgt u inzicht in het takenpakket en de competenties van de werknemer
De methodiek en tool zijn eenvoudig in gebruik
Het resultaat wordt weergegeven in een overzichtelijke en duidelijke rapportage 
De methodiek zorgt voor commitment bij werkgever en werknemer
De prijs van de LAT is aanmerkelijk lager dan die van andere loonwaarde methodieken
Loonkostensubsidie en loondispensatie kan alleen
worden verleend als de feitelijk loonwaarde, door een verminderde arbeidsprestatie, minder is dan het wettelijk minimum loon. Bij loondispensatie (Wajong) wordt de werkgever ontheven van de verplichting
om tenminste het wettelijk minimum loon te betalen.
Bij loonkostensubsidie (Participatiewet) wordt
de werkgever gecompenseerd voor verminderde arbeidspresentatie ten opzichte van het wettelijk minimum loon.

Na het inbrengen van de onderzoekgegevens genereert de loonwaarde advies Tool een heldere rapportage. Afhankelijk van de beslisautoriteit (UWV of gemeente) wordt automatisch een advies gegeven over de hoogte van de loondispensatie
of loonkostensubsidie. De rapportage geeft zowel inzicht in het daadwerkelijke takenpakket van de werknemer rolex horloges replica als zijn of haar competenties waardoor er gewerkt kan worden naar een optimale loonwaarde.
LAT-Methodiek